SQL’de kullanışlı sorgular

Belirli bir kolon adını bütün veri tabanındaki tablolarda aramak için: (find column name in database tables) SELECT c.name AS ‘Kolon’ ,t.name AS ‘Tablo’ FROM sys.columns c JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id WHERE c.name LIKE ‘%ARANACAK%’ ORDER BY t.name ,c.name; Tablo ve Viewlerde aramak için: (find column name in database tables and views) SELECT …

SQL’de kullanışlı sorgular Devamı »