swift

DispatchQueue

What is DispatchQueue in Swift, and what is it used for? DispatchQueue is a class in Swift that is used for managing concurrent tasks in a serial or concurrent manner. It provides a way to manage tasks on a concurrent queue, with different priorities assigned to different tasks. A queue is a data structure that …

DispatchQueue Devamı »

Kullanışlı swift uzantıları

Metni kırpmak Swift dilinde bir metin dizesini trim etmek (baştaki ve sonundaki boşlukların silinmesi) ve yeni satır karakterlerini (new line characters) silmek için aşağıdaki gibi bir extension yazabilirsiniz: extension String { func trim() -> String { return self.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines) } } Bu extension’ı kullanarak bir metin dizesini trim edebilirsiniz: let myString = ” Lorem Ipsum …

Kullanışlı swift uzantıları Devamı »