Kullanışlı swift uzantıları

Metni kırpmak Swift dilinde bir metin dizesini trim etmek (baştaki ve sonundaki boşlukların silinmesi) ve yeni satır karakterlerini (new line characters) silmek için aşağıdaki gibi bir extension yazabilirsiniz: extension String { func trim() -> String { return self.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines) } } Bu extension’ı kullanarak bir metin dizesini trim edebilirsiniz: let myString = ” Lorem Ipsum …

Kullanışlı swift uzantıları Devamı »