Listing Files In Directories with C#

Bir Klasörün içerisindeki aspx dosyalarını listeler…


DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(MapPath("~/klasor"));
FileInfo[] rgFiles = di.GetFiles("*.aspx");
foreach(FileInfo fi in rgFiles)
{
ListBox1.Items.Add(fi.Name);
}

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.