DispatchQueue

What is DispatchQueue in Swift, and what is it used for? DispatchQueue is a class in Swift that is used for managing concurrent tasks in a serial or concurrent manner. It provides a way to manage tasks on a concurrent queue, with different priorities assigned to different tasks. A queue is a data structure that …

DispatchQueue Devamı »

Kullanışlı swift uzantıları

Metni kırpmak Swift dilinde bir metin dizesini trim etmek (baştaki ve sonundaki boşlukların silinmesi) ve yeni satır karakterlerini (new line characters) silmek için aşağıdaki gibi bir extension yazabilirsiniz: extension String { func trim() -> String { return self.trimmingCharacters(in: .whitespacesAndNewlines) } } Bu extension’ı kullanarak bir metin dizesini trim edebilirsiniz: let myString = ” Lorem Ipsum …

Kullanışlı swift uzantıları Devamı »

Swiftte en popüler 10 açık kaynak framework

Swift dilinde en çok kullanılan açık kaynak framework’ler şu şekildedir: Alamofire: HTTP bağlantılarını yönetmek için kullanılan bir framework. Kingfisher: Resimlerin indirilmesi ve cache’lenmesi için kullanılan bir framework. SDWebImage: Web’den resimlerin indirilmesi ve cache’lenmesi için kullanılan bir framework. SwiftyJSON: JSON verilerinin kolayca işlenmesi için kullanılan bir framework. RxSwift: Reactive programlama için kullanılan bir framework. SnapKit: Auto …

Swiftte en popüler 10 açık kaynak framework Devamı »

SQL’de önceki ve sonraki kayıt

SQL de önceki ve sonraki kaydı bulmak için hazır bir komut yok ama bunun için şu komutları kullanabiliriz. id name 17 kayit1 42 kayit2 9 kayit3 77 kayit4 65 kayit5 Önceki SELECT top 1 name FROM db where id<42 order by id desc SELECT top 1 name FROM db where id>42 order by id

SQL’de kullanışlı sorgular

Belirli bir kolon adını bütün veri tabanındaki tablolarda aramak için: (find column name in database tables) SELECT c.name AS ‘Kolon’ ,t.name AS ‘Tablo’ FROM sys.columns c JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id WHERE c.name LIKE ‘%ARANACAK%’ ORDER BY t.name ,c.name; Tablo ve Viewlerde aramak için: (find column name in database tables and views) SELECT …

SQL’de kullanışlı sorgular Devamı »

swift 4.2 Dynamic Member Lookup

Swift 4.1 ile birlikte sınıflarımız için subscript metodları tanımlayabiliyorduk, bu şekilde tırnak işareti kullanarak içerikleri özelleştirilmiş olarak çağrılabiliyor. class Person { let name: String let age: Int private let details: [String: String] init(name: String, age: Int, details: [String: String]) { self.name = name self.age = age self.details = details } subscript(key: String) -> String { …

swift 4.2 Dynamic Member Lookup Devamı »

IOS deep linking ve universal links nedir & nasıl yapılır

Deep linking, türkçe ifade etmeye çalışırsak: derin bağlantılama; Bildiğiniz gibi, bağlantıları web sitelerin içeriğine ulaşmak için kullanırız, http://www.ftorun.com gibi veya site içerisindeki bir bağlantı http://www.ftorun.com/programlama/c-sharp/webconfigde-deger-tutmak.aspx gibi. Bu adresler sizin direk olarak istediğiniz web sayfayasına ulaşmanızı sağlar. Ancak bir mobil uygulama geliştirdiysek ve uygulama içerisindeki bir sayfaya direk ulaşma ihtiyacımız olursa ne yapacağız, bu tarz durumlar için URL …

IOS deep linking ve universal links nedir & nasıl yapılır Devamı »

datasource = select() den dönen datarow[] hatası

herhangi bir girdview veya combobox ın datasource’una datarow dizisi göndermek zorunda olduğumuzda hatayla karşılaşırız: comboBox1.DataSource = dt.Select(“d<30”); hatanın oluşma sebebi aşağıdaki interface lerden herhangi biriyle implemente olmayan nesneler datagrid gibi kontrollere datasource olarak bağlanamaz.   IList interface IListSource interface IBindingList interface IBindingListView interface Sorunu çözümü önce datasource olarak datatable’ı seçip ardından datatable’ın DefaultView.RowFilter özelliğine koşulumuzu …

datasource = select() den dönen datarow[] hatası Devamı »

onclick=”return false” ie6,ie7’de çalışmıyor

onclick=”calistir(); return false;” Javascript ‘de linklerde refresh yapmayıp sadece isteğimiz javascript fonksiyonlarını çalıştırmak istediğimizde onclick=”return false” kullanılır. Ama bu şekilde internet explorer 6 ve 7 de çalışmıyor. Sorunu şu şekilde çözebiliyoruz. onclick=”calistir(); event.returnValue=false; return false;”

SQL Rehberi – Hazır Fonksiyonlar – 1

SQL’de işlemlerimizi daha kolay yapmamamızı sağlayan birçok fonksiyon bulunmaktadır. Çoğu zaman lazım olan bu fonksiyonları tek tek açıklamaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. ascii() Açıklama: Girilen karakterlerin en solundakinin ascii numarsını döndürür. Yazılış: int = ASCII ( karakter_girişi ) Örnek: select ascii(‘ABC’) — 65 select ascii(‘A’) — 65 select ascii(‘Z’) — 65 select ascii(‘a’) — 97 …

SQL Rehberi – Hazır Fonksiyonlar – 1 Devamı »