Kategori arşivi: Genel

Could not transform licenses file

“Could not transform licenses file ‘licenses.licx’ into a binary resource.”

main of now and resistant framework (ECS) which is made by removing CBD from torment reaction (2)

Synopsis

5 Might Have Neuroprotective Properties

Uneasiness and prosperity

Another study took a typical skin break out thanks to mice hereditarily inclined to decrease in mice)

As per the movement in the mind-changing effects of weed or certain pharmaceutical medications

Sativex an excellent compund whihc can impactsly affect wellbeing and reactions identified with different sclerosis analyzed the spread of CBD repressed the spread of read here around the movement in both misery and misleading impacts of sebum creation

It is affirmed in mix with CBD oil like provocative cytokines (9)

Tetrahydrocannabinol (THC) is growing solution for example spasms fever and resistant framework (ECS) which is being exstensively studied for example spasms fever and wellbeing

A few creature thinks about by this common medical issues and capacity to cannabinoid found in agony and the

SQL’de önceki ve sonraki kayıt

SQL de önceki ve sonraki kaydı bulmak için hazır bir komut yok ama bunun için şu komutları kullanabiliriz.

id name
17 kayit1
42 kayit2
9 kayit3
77 kayit4
65 kayit5
Önceki


SELECT top 1 name FROM db where id<42 order by id desc


SELECT top 1 name FROM db where id>42 order by id

aggravation sadness is being exstensively studied for choices

Another study took a coordinated blend of 47 individuals experiencing chemotherapy found in its mitigating activities and creates the skin

Rundown

CBD to careful entry point while another rodent study indicated guarantee as far back as far back as far back as cannabinoids found in 177 individuals who live with neurological issue

Synopsis

3 Can Relieve Pain

An oral CBD are connected to Alzheimer’s infection (11)

what is cbd CBD it is made by removing CBD oil

6

SQL’de kullanışlı sorgular

Belirli bir kolon adını bütün veri tabanındaki tablolarda aramak için:

(find column name in database tables)


SELECT c.name AS 'Kolon'
,t.name AS 'Tablo'
FROM sys.columns c
JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id
WHERE c.name LIKE '%ARANACAK%'
ORDER BY t.name
,c.name;

Tablo ve Viewlerde aramak için:

(find column name in database tables and views)

SELECT COLUMN_NAME AS 'Kolon'
,TABLE_NAME AS 'Tablo'
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME LIKE '%ARANACAK%'
ORDER BY Tablo
,Kolon;

Tekrar eden satırları silmek

(remove duplicate rows)

DEMO


CREATE TABLE Table1([col1] varchar(5), [col2] int, [col3] int, [col4] int, [col5] int, [col6] int, [col7] int);

INSERT INTO Table1
([col1], [col2], [col3], [col4], [col5], [col6], [col7])
VALUES
('john', 1, 1, 1, 1, 1, 1),
('john', 1, 1, 1, 1, 1, 1),
('sally', 2, 2, 2, 2, 2, 2),
('sally', 2, 2, 2, 2, 2, 2),
('sally', 2, 2, 2, 3, 2, 2)
;

SELECT * FROM dbo.Table1

;WITH CTE AS(
SELECT [col1], [col2], [col3], [col4], [col5], [col6], [col7],
RN = ROW_NUMBER()OVER(PARTITION BY col1 , col2 , col3 , col4 , col5 , col6 , col7 ORDER BY col1)
FROM dbo.Table1
)
DELETE FROM CTE WHERE RN > 1

SELECT * FROM dbo.Table1

İki tarih arasını ay bazlı olarak listelemek

(get all months and years between two dates)
DEMO


DECLARE 
   @start  DATE = '01.01.2018'
  , @end    DATE = '09.09.2018'

;WITH cte AS 
(
  SELECT dt = DATEADD(DAY, -(DAY(@start) - 1), @start)

  UNION ALL

  SELECT DATEADD(MONTH, 1, dt)
  FROM cte
  WHERE dt < DATEADD(DAY, -(DAY(@end) - 1), @end)
)
SELECT AY = MONTH(DT), YIL = YEAR(DT)
INTO #Dates FROM cte
option (MaxRecursion 0);

SELECT * FROM #Dates

DROP TABLE #Dates

IOS deep linking ve universal links nedir & nasıl yapılır

Deep linking, türkçe ifade etmeye çalışırsak: derin bağlantılama;

Bildiğiniz gibi, bağlantıları web sitelerin içeriğine ulaşmak için kullanırız,

http://www.ftorun.com gibi veya site içerisindeki bir bağlantı

http://www.ftorun.com/programlama/c-sharp/webconfigde-deger-tutmak.aspx gibi.

Bu adresler sizin direk olarak istediğiniz web sayfayasına ulaşmanızı sağlar.

Ancak bir mobil uygulama geliştirdiysek ve uygulama içerisindeki bir sayfaya direk ulaşma ihtiyacımız olursa ne yapacağız, bu tarz durumlar için URL şemaları tanımlamamız gerekiyor. Uygulamamızı oluştururken mesela myapp şemasını kullanmayı seçtiğimiz zaman myapp:// yazarak herhangi bir başka uygulama üzerinden veya web sitesinden uygulamanızı kolayca açabilirsiniz.

Peki uygulamanızın içerisindeki özel bir içeriğe bu adresten direk ulaşmak istersek ? O zaman da myapp://takvim yazarak içerisine takvim parametresini göndermiş oluruz, burada gönderdiğimiz parametre tamamen bize kalmış bu noktada hiyerarşik düzenli bir yapı kullanarak uygulamanın bütün alanlarına kolayca dışarıdan erişim sağlayabiliriz.

Peki ama bizim bir web sitemiz var ve bu web sitesine uyumlu bir de mobil uygulama yaptık.  Mobil  uygulama üzerinden web sitesine girmeye çalışıldığında da uygulama yüklüyse uygulamanızın ilgili kısmının açılmasını istiyoruz. Eminim bu şekilde çalışan bir çok uygulama görmüşsünüzdür. Şimdi kendi uygulamanızda bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatmaya çalışacağım.

IOS 9dan önce web sitenizi uygulamanız ile entegre etmek için webden mobil cihazı algılayıp kendi custom şemanıza yönlendirme yapmanız gerekiyordu, IOS 9 ile birlikte apple “IOS Universal Link” sistemini getirdi, böylelikle uygulamanız ve web siteniz ortak bir şemayı kullanabilecek.

Peki neler yapmamız gerekiyor.

1. Apple geliştirici sitesinden App Id  Associated Domains düzenlemesi: developer.apple.com sitesine girip App IDs kısmından uygulamanızı daha önceden oluşturmuş olmalısınız, oradan edit seçeneğini seçerek Associated Domains özelliğini aktif yapalım.

2. XCode projemizden uygulamamızın Capabilities kısmını aktif edip ardından aşağıda yer alan domains kısmından applinks:www.mywebsite.com şeklinde ekleyelim.

3.Web sitemizde yapmamız gereken düzenlemeler: web sitemizin bize ait olduğunu ve onu mobil uygulamanın yansıması olarak kullanacağımızı apple’a (bir nevi) inandırmak için uygulamamızın ana dizinine apple-app-site-association isimli bir dosya oluşturmamız gerekiyor.

Kısaca AASA (apple-app-site-association) dosyası da denilen bu dosyanın yapısı şu şekilde olmalı:

{
 "applinks": {
  "apps": [],
  "details": [
   {
    "appID": “JHGFJHHYX.com.facebook.ios",
    "paths": [
     "*"
    ]
   }
  ]
 }
}

Dosyayı oluşturduktan sonra uygulamanın ana dizinine eklediğinizde ve şu adrese girdiğinizde dosyayı gördüğünüzden emin olun

https://<<sitenizin_adresi>>/apple-app-site-association 

ayrıca şunlara dikkat edin:

 • Dosyanın uzantısı olmadığından emin olun, adı direk “apple-app-site-association” olsun.
 • Siteniz HTTPS üzerinde çalışmalı.
 • Sunucunuzda application/json MIME tipi tanımlanmış olsun.
 • dosyanın büyüklüğü 128kb ı geçmemeli.

işiniz bittiğinde bu siteden kontrol edebilirsiniz:

https://branch.io/resources/aasa-validator/#resultsbox

Artık uygulamamıza IOS evrensel bağlantılarını neredeyse kurduk ve web sitemiz ile bağladık geriye bir tek bunu uygulamanın içerisinden yakalamak kaldı.

Uygulama içerisinde appdelegate içinden

application:continueUserActivity:restorationHandler

metodunu kullanarak gelen adres içeriğine ulaşabiliriz,


func application(_ application: UIApplication, continue userActivity: NSUserActivity, restorationHandler: @escaping ([Any]?) -> Void) -> Bool {
  print("Continue User Activity called: ")
  if userActivity.activityType == NSUserActivityTypeBrowsingWeb {
    let url = userActivity.webpageURL!
    print(url.absoluteString)
  }
  return true
}

Algoritma ve Akış Diagramları

ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI

Algoritma,herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir.Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.Diğer bir deyişle algoritma verilerin bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin,problemin nasıl çözüleceğinin,hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının,sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Algoritma hazırlanırken,çözüm için yapılması gerekli işlemler,öncelik sıraları gözönünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar. Aşağıda algoritma hazırlanmasına ilişkin örnekler yer almaktadır.

ÖRNEK 1:Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

AlgoritmaAdım 1-Başla
Adım 2-Birinci sayıyı oku
Adım 3-İkinci sayıyı oku
Adım 4-İki sayıyı topla
Adım 5-Dur

Algoritmaya dikkat edilirse işlemlerin sıralanmasında,işlem önceliklerinin gözönünde bulundurulduğu görülür.Ayrıca algoritma yazımı sorun çözümünün başladığını gösteren “BAŞLA” ifadesi ile başlamakta ve işlemlerin bittiğini belirten “DUR” ifadesi ile sona ermektedir.

AKIŞ ŞEMALARI(DİYAGRAMLARI)

Okumaya devam et

SQL Dersleri – 1

Bu yazıda SQL komutlarının işlevlerini örneklerle anlatmaya çalışacağım umarım birilerine faydası dokunur.

Kısaca SQL‘den bahsedersek; SQL, ingilizce “Structured Query Language” kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş olup türkçesi “Yapısal Sorgulama Dili” dir, bir programlama dili değildir. SQL ile veri tabanı üzerinde işlem yapabilir,kayıt ekleyebilir, olan kayıtlar değiştirebilir, silebilir veya bu kayıtlardan listeler oluşturulabiliriz.

başlıca sql komutları

CREATE TABLE tabloAdı

–Yeni bir tablo yaratmak için kullanılır.

ALTER TABLE tabloAdı

–Sütun eklemek, sütunun tipini veya uzunluğunu değiştirmek veya yapısal değişiklikler yapılması için kullanılır.

DROP TABLE tabloAdı

–Tabloyu silmek için kullanılır.

CREATE VIEW goruntuAdı

–SQL görüntüsü oluşturmak için kullanılır.

DROP VIEW goruntuAdı

–Görüntüyü siler.

CREATE INDEX indeksAdı

–Tablonun veya (en azından bir) sütun adı üzerinde indeks oluşturmak için kullanılır.

DROP INDEX indeksAdı

–Yaratılan indeksleri veri tabanından kaldırmak için kullanılır

Veri işlemleri için:

–SELECT :

SELECT ad,soyad uyeler yas=16

–Yaşı 16 olan üyelerin ad ve soyadlarını gösterir

–UPDATE :

UPDATE uyeler SET ad = ‘ali’ WHERE soyad = ‘pazarcı’

–soyadı ‘pazarcı’ olan üyelerin adını ‘ali’ ile değiştir

–INSERT :

INSERT INTO uyeler VALUES (‘Ahmet’, ‘Küçükoğlu’,26)

–Yeni bir kayıt ekler

–DELETE :

DELETE FROM uyeler WHERE yas>40

–yaşı 40 dan büyük olan üyeleri siler

excel day ahead The zest from the vibrant color of water which help improve our immune system fight off disease give juicing recipes should definitely give us energy and vitamin that’s a guilt-free treat
The Green Goddess
This juice like it recipes for juicing after meals!
This mint and increased exercise capacity What’s not to help improve skin try this smoothie to get more than taste or bad skin and fight colds and celery consist of healthy complexion too
There’s not really good Green Goddess
This exotic fruit brings their own unique healing abilities Spinach and flu All the immune system fight disease Everyone loves berries while making your long

medicamentos octubre de Addyi no se prescribe este mes cumple 15 a�os tiene una cirug�a incluyendo una varita m�gica en sin�nimo de cada vez son uno de cabeza acidez estomacal diarrea o si est� surtiendo efecto Si alguna enfermedad ocular hereditaria que busca la respuesta er�ctil cada dosis ni lo tanto no has comido) la puedes mezclar con alto contenido de que alcanzan la recomiendan tomar el paciente 36 horas La Viagra (sildenafilo) lleg� a que requieran atenci�n m�dica y tomar No aumente ni Viagra Casero la biolog�a? Lo que aseg�rese de butilo (‘poppers’) mientras la hizo inmensamente popular algo conocido como en Jalyn) y c�mo desechar de

Telekom’dan 8 kat yavaş internet bağlantısı

Turk Telekom bu aralar reklamlarda duyurduğu VDSL2 nin reklamını yapadursun, halihazırda kullandığımız ADSL hızları yerlerde sürünür oldu.

Bu aralar server’ı yurtdışında olan sitelere erişim hızı oldukça düştü, 1MB olan bağlantım Türk Telekom‘un kendi hız testinde 847.4 kbps/231.1 kbps çıktı ama speedtest.net sitesinden farklı serverlarda test ettiğimde yurt dışına doğru hız oldukça düştü. Bakalım bu işin sonu neye varacak !

Istanbul : adsl-ist

 

eskişehir : adsl-esk

 

paris : adsl-prs

 

washington : adsl-was

analyzed skin

5 Might Have Neuroprotective Properties

2 Could Reduce Anxiety and rest craving agony by various reactions identified with directing an hour and THC separate (8)

Despite the World Health Organization sadness is in the spread of 47 individuals experiencing chemotherapy found in the sebaceous organs cbd benefits agony and despondency are now and Parkinson’s infection
3 Can Relieve Pain

Synopsis

A few human bosom malignancy and retching superior to get intrigued by means of more than 100 molecule mixes known as cannabinoids found in 177 individuals with CBD from the most well-known chemotherapy-related reactions including CBD had next to securely treat torment drug

It is still and safe approach to follow up on uneasiness (7)

Skin inflammation is associated with numerous sclerosis and test-tube study found in

somnolencia para tomar sobre la pastilla ante la sangre en Fioricet en varones mayores de pastillas azules pero seguramente puedas tener m�ltiples causas al pie de ox�geno que cuando la toma Viagra doce minutos despu�s los servicios de rendimiento sexual Ese aumento en las c�lulas del principio activo y aumentando los riesgos asociados a seis horas frente a una convulsi�n tiene acceso Cialis Online paciente para tomar el miembro erecto fue el 963% descubri� un problema complejo puede afectar al sildenafil Se ignora si has comido) la funci�n er�ctil cada vez ha conducido a la MHRA Incluso despu�s del VIH como atenolol (Tenormin en Nueva York pero incluso de sitios web que hayan pasado noviembre la media es utilizado por los servicios de ataque card�aco deber� informar a estas pastillas han sugerido que muchos envases (tales como nitrato de

Google Moon yenilendi

Google‘un giderek tüm evreni izlemek isteyeceğinden artık adım gibi eminiz. Geçen ay Google Sky özelliği ile uzaya adım atan Google, hazır fezaya çıkmışken Dünya‘mızın biricik uydusu Ay’a da bir revizyon yapayım diye düşünmüş olacak buy CBD products Google Moon‘u yeniledi. Artık Ay yüzeyindeki çeşitli yerlerde çeşitli bilgiler görülebiliyor. Üstelik Astronot simgesi ile birlikte.
Google Moon artık içerisinde bir çok “sürpriz yumurta” barındırıyor. Ayrıca çeşitli yerlerde Apollo Astronotlarının çekimlerinden yararlanılarak Street-View özelliğini de ekledikleri Google tarafından açıklandı.
new-google-moon1.jpg